Brand Manual

Brand Manual

Kavlifondet

Kavlifondet eier Kavlikonsernet. Alt utbytte Kavlifondet får fra sitt eierskap i næringsmiddelkonsernet Kavli brukes til allmennyttige formål. Kavlifondet eier ikke selskapet for å bli rik, men for å kunne bevilge best mulig penger til gode formål innen forskning, kultur og humanitær virksomhet. Kavli-fondet ble stiftet i 1962 av Knut Kavli, sønn av Kavlikonsernets grunnlegger Olav Kavli. Kavlikonsernet er bygget på en sterk og tradisjonsrik kultur, hvor noen av de viktigste verdiene er verdiskapning for gode formål. De allmennyttige tildelingene fra Kavlifondet har økt betydelig de siste årene, til glede for flere gode formål.

Q Kavlifondsmerke

Kavlifondet logo skal ikke ha tekst eller frittstående elementer nærmere enn 1/6 del av logoens diameter. Den kan gjengis på bilder, hvit eller farget bakgrunn. På bakgrunn av samme farge som logoen skal den ha en hvit outline. Outline skal være 1 pt når logoen er 18 mm i diameter og skaleres opp eller ned med logoen.

Q Kavlifondsmerke farger

Kavlifondet logo skal i corporate sammenheng  gjengis i grå PMS 7546 der dette er mulig. CMYK versjonen av PMS 7546 er spesifisert under.

Q Kavlifondsmerke tilleggstekst

Det er utarbeidet en utdypende tekst om Kavlifondet. Denne skal være med i tilknytning til Kavlifondet logo på pakning. Plassering, typografi og størrelse på Kavlifond teksten avhenger av pakningens design. Den skal plasseres på bakside eller side og ellers følge typografi som er brukt i designet.